Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

6.33. Poolte kokkulepe ekspertiisi tegemiseks

________________________ (asukoht), ________________ (kuupäev)

Märkus. Kaubakahju tekkimisel jääb tihti selgusetuks, millises etapis kahju tekkis: kas kauba üleandmisel, ladustamisel, veoprotsessis või vastuvõtul. Ekspert saab kahju võimalikku tekkepõhjust hinnata ja seeläbi tuvastada, millises etapis kaup kahjustada sai. Eksperdi poole on mõis...