Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.1.1.2. Üleriigiline planeering

Üleriigiline planeering ei ole ehitusõiguse alus ehk selle alusel ei ole võimalik väljastada ehitus- ega kasutuslube. Küll aga fikseeritakse üleriigilise planeeringu kaudu riigi ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused.

Üleriigiline planeering on maakonnaplaneeringu koostamise alus.

Üleriigilise planeeringu kehtestab...