Ehituse teabevara

9. Load ja ekspertiisid

Ehitusseadustiku kohaselt jaguneb ehitustegevus loakohustuslikuks (kui on vaja ehitusluba), teatamise kohustuslikuks (kui on vaja esitada ehitusteatis) ja nn vabaks ehitustegevuseks. Lisaks võib olla ehitustegevuseks vaja saada ka mõni keskkonnaluba, nt vee erikasutusluba. Ehituslubade ja ehitusteatiste esitamine toimub ainult läbi ehitisregistri. See, kas ehitustegevus eeldab ehitusluba, ehitusteatist või on nn vaba ehitustegevus, on leitav ehitusseadustiku lisast 1.