Ehituse teabevara

1. Sissejuhatus

Ehituse teabevara eesmärk on käsitleda ehitus­valdkonna regulatsiooni võimalikult arusaadavalt ja ajakohaselt. On selge, et püstitatud üles­anne on äärmiselt mahukas, mistõttu ei saa ehk ühekorraga kõike vajalikku välja tuua. Õnneks on teabevarale iseloomulik perioodiline täiendamine: uuendame materjali igal kuul, et seadustes tehtud muudatused lugejani tuua.

1. juulil 2015 toimus ehitustegevuses suur murrang, sest jõustusid uus planeerimisseadus ja ehitusseadustik. Praeguse pl...