Ehituse teabevara

5.2. Projekteerimistingimused

Ehitusseadustiku § 26 kohaselt on ehitise püstitamiseks koostatava ehitusprojekti alus ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise teatud liiki ehitamise korral detailplaneering (kui on olemas detailplaneering või on kohustus see koostada) või projekteerimistingimused.

Projekteerimistingimused on vajalikud järgmise ehitamise puhul:

  • hoone või olulise avali...