Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.1.1.1. Planeerimismenetluse osaliste õigused ja kohustused

Planeerimismenetluses kehtib ülima avalikustamise põhimõte, millest tulenevalt peab olema planeeringulahenduse aluseks olev materjal kättesaadav sisuliselt koheselt pärast selle tekkimist.

Planeerimismenetluses kehtib ka põhimõte, et kui isik on esitanud oma seisukoha planeeringu osas, siis tuleb teda informeerida järgnevalt terve planeerimismenetluse jooksul. Seega, kui isik esitab oma seisukoha nt planeeringulahenduse eskiisi kohta, siis peab seda ...