Ehituse teabevara

3. Omaniku õigused ja kohustused

Ehitise puhul on kõige tähtsam selle omanik, kusjuures pole tähtsust, kas tegemist on olemasoleva ehitise või al­les ideega ehitada mõni hoone või rajatis. Igal juhul on­ omanik see, kes otsustab, kuhu, millise ehitus­pro­jek­ti järgi, kes ja mis ajaks ehitab.

Loomulikult on ehitise omanik see, kes vastutab ehitise nõuetele vastavuse eest nii ehitamise kui ka hilisema kasutamise ajal. Samuti sõlmib ta lepingud ja esit...