Ehituse teabevara

6. Ehitusprojekt

Ehitusprojekti mõiste tekitab tihtipeale suurt segadust, sest erinevad inimesed mõtlevad ehitusprojekti sisustamisel erinevaid ehitusprojekti staadiume. Nimelt on ühe ja sama mõiste alla, ehk ehitusprojekti mõiste alla, koondatud järgmised mõisted:

  • eskiisprojekt, mis võib olla lihtsalt joonis valgel paberil;
  • eelprojekt, mille alusel saa...