Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.1.1.5. Üldplaneering

Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla või linna territooriumi või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine. Üldplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Üldplaneeringu alusel võib kinnisomandile seada kitsendusi.

Üldplaneeringu alusel:

  • koostatakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeri...