Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.1.1.8. Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded

Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusega nr 50 kehtestati „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded”, mis kehtib alates 1.11.2019. Nimetatud määruse kohaselt peavad enne 1.11.2019 algatatud maakonna- ja üldplaneeringud ning riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud, mida kehtestatakse pärast 2020. aasta 1. maid, vastama eelnimetatud määruse nõuetele.

Detailplaneeringute...