Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12. Lepinguõigus

Lepinguõiguses toimus suur muudatus seoses sel­­lega, kui 1. juulist 2002 jõustati lepinguid regu­lee­­rivad seadused, mi­da tuleb teada ja arvestada nii seaduste tõlgen­da­mi­sel kui ka nende rakendamisel.

Lepingute sõlmimisel peame võtma aluseks järgmi­sed seadused:

  • tsiviilseadustiku üldosa seadus (RTI 2002, 35, 216; 53, 336);
  • <...