Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.4. Maaparanduse uurimistöö

Maaparandustööde tegemist reguleerib maaparandus­seadus. Nimetatud seaduse kohaselt kehtib põhimõte: kõige­pealt tulevase ehitise aluse maatüki andmete ana­lüüs, seejärel nõuetekohase ehitusprojekti koostamine ja­ alles siis ehitusprojekti järgi ehitamine.

Maaparanduse uurimistöö eesmärk on saada usaldusväärseid lähteandmeid ehitusprojekti koostamiseks ja maaparandussüsteemi ehitamiseks. Maaparanduse uurimistöö tehakse, kui see on ette nähtud projekt...