Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.1.1.6. Kohaliku omavalitsuse eriplaneering

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering koostatakse olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, kui kõnealuse ehitise asukoht ei ole üldplaneeringus kindlaks määratud. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Olulise ruumilise mõjuga ehitised

Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nim...