Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.1.1.4. Maakonnaplaneering

Riigi huve käsitlevateks üldisteks planeeringuteks on üleriigiline planeering ja maakonnaplaneering. Riigi eriplaneering kajastab riigi huvi mõne konkreetse ehitise osas.

Kuna üleriigiline planeering on ülimalt abstraktne, siis järelikult annab riik maa-alade osas konkreetsemad suunised maakonnaplaneeringutega. Maakonnaplaneering koostatakse eelkõige kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajadu...