Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.1.1. Planeerimise põhimõtted

Planeerimisseadus näeb uuenduslikult ette planeerimise põhimõtete fikseerimise seaduse tasandil. Seega on planeeringute kehtestamise eeldus planeeringute kooskõla esitatud põhimõtetega. Kui planeering ei ole põhimõtete kohane, siis ei saa seda planeeringulahendust ka kehtestada.

Planeeringu põhimõtetena on nimetatud allpool märgitud asjaolud.

Elukeskkonna parendamise põhimõte