Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.1.1.7. Detailplaneering

Detailplaneering koostatakse:

  • omavalitsusüksuse territooriumi osa kohta;
  • avalike veekogude kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitiste kohta.
Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus. Detailplaneeringu alusel...