Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.1.1.3. Riigi eriplaneering

Riigi eriplaneeringu eesmärk on sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamine, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi.

Riigi eriplaneering tuleb koostada järgmiste ehitiste ja nende toimimiseks vajalike ehitiste ehitamiseks:

  • riigimaantee;
  • avalik ...