Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.1.1. Krediiditingimustel müügilepingu tüüptingimused

Krediiditingimustel müügilepingu tüüptingimused

Kehtivad alates „_____”________________________

Märkus. See näidis kuulub krediiditingimustel müügilepingu juurde (vt eelmine näidis).

Näidise kohaselt on tegemist müüja poolt väljatöötatud tüüptingimustega. Antud tüüptingimused on kasutatavad müügilepingute sõlmimisel, kui mõlemad pooled tegutsevad oma majandus- või kutseteg...