Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.16. Tellimuse kinnitus

Märkus. Nii tellimust kui ka tellimuse kinnitust võib tõlgendada võlaõigusseaduse § 16 kohase pakkumusena. Võlaõigusseaduse § 16 lg 1 kohaselt on pakkumus (ofert) lepingu sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab pakkumuse esitaja (oferendi) tahet olla ettepanekule nõustumise (aktsepti) andmise korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud.

Müügiettevõtetes on levinud tellimuste ja tellimuse kinnituste saatmine, samu...