Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.26. Teatis enampakkumise kohta

OÜ/AS (võlglase nimi)

(kuupäev)

(registri aadress)

Teatis enampakkumise kohta

Märkus. Asjaõigusseaduse (AÕS) kohaselt tuleb äriühingul, kelle seaduslikus valduses on võlgniku kaubad ja kes soovib neid müüa, korraldada enampakkumine. Muul viisil võlgniku kaupade müük, näiteks kindlale isikule kok...