Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.17. Volikiri (nimekirjaga volitamine)

Märkus. Oma majandus- või kutsetegevuses sõlmivad isikud, kelle tegevus on suunatud kaupade müümisele ja ostmisele, samuti teenuste osutamisele, tihti lepinguid, mille täitmine eeldab mitme inimese volitamist ühe toimingu tegemiseks. Näiteks on lepingus määratud, et poolte nimel võivad kaupu tellida ja vastu võtta teatud kindlad isikud ehk volitatud isikud. Vältimaks mitmele isikule ühe sisuga volikirja väljastamist, saab volitaja välja anda ühe v...