Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.7. Komisjonileping

Märkus. See näidis on koostatud lähtudes lepingupooltest, kes tegutsevad oma ­majandus- või kutsetegevuses ning on tootja ja müüja.

Komisjonileping

See leping on sõlmitud Tallinnas, „ _____”_________________ 20___. a.

___________________ (juriidilise isiku ärinimi), asukohaga __________________, registrikoodiga _________________, mida esindab juhatuse liige _____________________...