Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.10. Reklamatsioon (puuduhange)

Märkus. Reklamatsioon on kirjalik kaebus saadud kauba kvaliteedi, sortimendi, puuduhanke, rikkumise, lepingutingimuste täitmata jätmise jne kohta.

Terminid reklamatsioon ja pretensioon on juurdunud majandus- ning õiguskeeles võrdväärselt. Kumma termini kasuks otsustada, sõltub eelkõige kasutaja eelistusest.

Reklamatsiooni esitamisel on oluline jälgida poolte vahel sõlmitud lepingust tulenevaid k...