Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.12. Reklamatsioon (puudustega toodang)

Märkus. Näidisena toodud reklamatsioon on vormistatud äriühingu blanketil, kus on olemas äriühingu (reklamatsiooni esitaja) nimi ja rekvisiidid.

_____________________

„_____”________________ nr _____

(kuupäev ja kirja number)

Reklamatsioon

Saime oma kliendilt _____________________ (nimi) pretensiooni „_____”_____________ Te...