Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.24. Kaupade enampakkumise kuulutus

Märkus. Asjaõigusseaduse § 294 lõike 1 järgi tuleb panditud asi müüa enampakkumisel. Alljärgnevalt on tegemist näidisega, mida saab kasutada kaupade müüki panekul nii üleriigilistesse ajalehtedesse kui ka internetti. Elektrooniline enampakkumise kuulutus sisestatakse ja avaldatakse leheküljel www.ametlikudteadaanded.ee.

OÜ/AS ____________________ (ettevõtte nimi) müüb pandipidajana avalikul ...