Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.30. Tagasiside vorm ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamiseks teenindusasutuses

Tänu □   ettepanek □   kaebus □  (märgistage sobiv variant)

Sündmuse toimumise kuupäev: _________________________________________

Sündmuse toimumise koht: _____________________________________________

Sündmuse kirjeldus
(võimalusel tooge esile sündmusega seotud isikud, kellaajad jm üksikasjad)...