Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.13. Reklamatsioon (lepingutingimustele mittevastav kaup)

Märkus. Näidisena toodud reklamatsioon on vormistatud äriühingu blanketil, kus on olemas äriühingu (reklamatsiooni esitaja) nimi ja rekvisiidid.

______________________________

„____”________________ nr _____

(kuupäev ja kirja number)

Reklamatsioon

Meievahelise müügilepingu nr _____ ja selle juurde kuuluvate tüüptingimuste punkti ___...