Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.9. Garantiileping (juriidiliste isikute vahelisest müügilepingust tulenev)

Märkus. Selle näidise puhul on tegemist juriidiliste isikute, eelkõige edasimüüjatega sõlmitavate müügilepingute lisana sõlmitava garantiilepinguga või müüja, varasema müüja või tootja (müügigarantii andja) lubadusega müüdud toode garantiilepingus ettenähtud tingimustel tasuta parandada, vahetada, hüvitada toote hind ja toode tagasi võtta või tagada muul viisil toote vastavus garantiis ettenähtud tingimustele. Garantiiga antakse ostjale seaduses sätestatust...