Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.18. Volikiri (isiku volitamine)

Märkus. Näidise kohaselt on füüsilist isikut volitatud ettevõtja nimel lepingu sõlmimiseks. Volikirja tekst trükkida juriidilise isiku blanketile.

_________________________________________

Volikirja adressaadi nimi ja aadress
(s.o isiku, kellega tehingu tegemi...