Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.21. Käendusleping

Märkus. Käenduslepingu näidis lähtub VÕS‑i § 142 lõigete 1 ja 2 regulatsioonist ning annab võimaluse tagada ostja kohustused käendaja poolt. Kohustused võivad olla juba tekkinud või tekkida tulevikus. Tulevase kohustuse käendamine on lubatav, kui kohustus on piisavalt määratletav, s.t kui see on ostja ja müüja puhul individualiseeritav ja dokumentaalselt tõesta...