Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.8. Garantiitingimused (müügigarantii tarbijale)

Märkus. Võlaõigusseadus (VÕS) sätestab tarbija õigused juhuks, kui tarbijale müüdud asi on puudusega. Müügigarantiiga saab müüja anda tarbijale soodsama seisundi, so paremad tingimused, kui seadus ette näeb.

VÕS § 231 sätestab nõuded müügigarantiile tarbijalemüügi puhul. Müügigarantii peab sisaldama tarbijale arusaadavalt esitatud andmeid garantii põhisisu ja sellest tulenevate õiguste kasutamise...