Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.22. Garantiileping (krediiditingimustel müügilepingu maksekohustuste tagamiseks)

Märkus. Selle näidise järgi on võimalik sõlmida krediiditingimustel müügilepinguga võetud maksmiskohustuse garanteerimiseks garantiileping, mille alusel kolmas juriidiline isik tagab ostja kohustusi. Garantiileping erineb käenduslepingust selle poolest, et müüjal tekib garantiilepingust tulenev võimalus saada oma nõuded rahuldatud ilma pikaajalise vaidluseta ja täiendavate tõendite esitamiseta. Garantiileping ja sellest tulenevad nõuded on...