Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.6. Näidiste hoiuleping

Näidiste hoiuleping

____________________(juriidilise isiku ärinimi), asukohaga ____________________, registrikoodiga ____________________, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige ____________________ või volikirja alusel ____________________ (edaspidi nimetatud hoidja) ühelt poolt ja ____________________ (juriidilise isiku ärinimi), asukohaga ____________________, registrikoodiga ____________________, mida esindab põhikirja alusel juhatuse l...