Dokumendinäidiste teabevara

7.16. Õiguste üleandmise akt

Märkus. Seda näidist võib vaadelda tervikus näidistega „Kaubamärkide müügileping” ja „Taotlus võõrandamise kande tegemiseks registris”.

Kaubamärkide müügi korral peaks protsess toimuma põhimõtteliselt järgmiselt:

1. sõlmitakse kaubamärkide müügileping, vt vastav näidis;