Dokumendinäidiste teabevara

7.6. Töövõtu- ja autorileping tarkvara väljatöötamiseks (füüsilisest isikust ainuautoriga)

 

Töövõtu- ja autorileping tarkvara väljatöötamiseks

(füüsilisest isikust ainuautoriga)

(„füüsilisest isikust ainuautoriga”– see laiend ei ole pealkirja osa)

______________, ___ ___________________ 20...