Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.2. Nõusolek kaubamärgi registreerimiseks

Käesolevaga kinnitab

___________________________________________________________________ ,

kaubamärgiomaniku täielik nimi, registri- või isikukood, aadress

et talle kuulub kaubamärk või: ta on esitanud kaubamärgitaotluse

______...