Dokumendinäidiste teabevara

7.19. Teade patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise kohta

Märkus. Näidisena toodud hoiatuskiri on vormistatud äriühingu blanketil, kus on olemas äriühingu (hoiatuskirja saatja) nimi ja rekvisiidid. Soovitav on kiri saata väljastusteatega tähtkirjana.

_______________________

___ ___________________ nr __________