Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.8. Litsentsileping kaubamärgi kasutamiseks

Litsentsileping kaubamärgi _______________ kasutamiseks

______________, ___ _________________ 20__. a.

__________________________________________________________________ (ärinimi või füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, registri- või isikukood, aadress), keda/mida esindab _____________________________ ...