Dokumendinäidiste teabevara

7.1. Üldvolikiri intellektuaalomandiga seotud toimingute tegemiseks patendiametis, tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtus

____________________ Voliniku nimi (volinike nimed) ning volinikubüroo nimetus

on siinsega volitatud tegutsema minu /meie/ nimel kõiges, mis käsitleb intellektuaalomandi (sh kaubamärgid, patendid, kasulikud mudelid, tööstusdisaini lahendused ning geograafilised tähised) õiguskaitse taotlusi ja nendest eraldunud uusi taotlusi ning taotlustest tulenevaid õigusi, samuti muid intellektuaalomandi õigusi (sealhulgas õigusi üldtuntud kaub...