Dokumendinäidiste teabevara

7.17. Pretensioon kaubamärgi kohta

Märkus. Näidisena toodud pretensioon on vormistatud äriühingu blanketil, kus on olemas äriühingu (pretensiooni saatja) nimi ja rekvisiidid. Soovitav on kiri saata väljastusteatega tähtkirjana.

_______________________

___ ___________________ nr __________