Dokumendinäidiste teabevara

7.5. Töövõtu- ja autorileping disainifirmaga kaubamärgi kujundamiseks

 

Töövõtu- ja autorileping kaubamärgi kujundamiseks

______________, ___ ___________________ 20___. a.

____________________________ (ärinimi või füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, registrikood või isikukood, aadress) keda/mida esindab ____________________________