Dokumendinäidiste teabevara

7.11. Avaldus patendiametile litsentsi registreerimiseks

Avaldus patendiametile litsentsi registreerimiseks

Litsentsiandja või litsentsisaaja, ________________________________________________________ (nimi ja aadress) palub patendiametil teha registrikanne selle litsentsi kohta järgmis(t)e tööstusomandi objekti(de) osas:

(patendi, kaubamärgi, kasuliku mudeli, tööstusdisaini lahendus...