Dokumendinäidiste teabevara

7.12. Leiutise õiguskaitse taotlemise õiguse üleandmise kokkulepe

Leiutise õiguskaitse taotlemise õiguse üleandmise kokkulepe

See leping on sõlmitud ______________, ___ _________________ 20___. a.

____________________________________________ (ärinimi või füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, registrikood või isikukood, aadress) keda/mida esindab ___________________...