Dokumendinäidiste teabevara

7.13. Frantsiisileping

Frantsiisileping

„teenindusasutuse pidamiseks – see laiend ei ole lepingu pealkirja osa”

Märkus. Frantsiisilepinguga kohustub üks isik (frantsiisiandja) andma teisele isikule (frantsiisivõtja) õiguse kasutada frantsiisivõtja majandus- või kutsetegevuses frantsiisiandjale kuuluvat õiguste ...