Dokumendinäidiste teabevara

7.14. Kaubamärkide müügileping

Kaubamärkide müügileping

Märkus. Leping käsitleb mitmes riigis registreeritud kaubamärkide ja esitatud kaubamärgitaotluste samaaegset üleandmist. Tegemist on küllalt keerulise lepinguga, mille puhul tuleb arvestada muu hulgas nende riikide õigusakte, kus üleantavad kaubamärgid on registreeritud või kus kaubamärgitaotlused on esitatu...