Dokumendinäidiste teabevara

7.15. Taotlus patendiametile võõrandamise kande tegemiseks registris

Märkus. Näidisena toodud taotlus on vormistatud äriühingu blanketil, kus on olemas äriühingu nimi ja rekvisiidid.

Siinset näidist võib vaadelda tervikus näidistega „Kaubamärkide müügileping” ning „Õiguste üleandmise akt”.

Kaubamärkide müügi korral peaks protsess toimuma põhimõtteliselt ...