Dokumendinäidiste teabevara

7.3. Nõusolek kaubamärgi kasutamiseks ärinimes

 

Nõusolek

Kaubamärgi ____________________________ (kaubamärk või selle kirjeldus), mis on registreeritud kauba- ja teenindusmärkide registris ____________________________ (kuupäev) numbri ____________________________ all, omanik ____________________________ (nimi, isiku- või registrikood, aadress) annab käeso...