Dokumendinäidiste teabevara

7.9. Litsentsileping leiutise kasutamiseks

Litsentsileping leiutise /patenditud ja/või patenditava
tehnoloogia ning oskusteabe/ kasutamiseks

Märkus. Eestis on leiutiste õiguskaitse võimalik nii patendi kui ka kasuliku mudelina vastavalt patendi või kasuliku mudeli seaduse alusel, kusjuures saadav õiguskaitse on olemuselt ühesugune. Seetõttu viitab „patenditud” ja „patend...