Dokumendinäidiste teabevara

7.10. Ristlitsentsileping

Ristlitsentsileping

„patenditud (kasuliku mudeliga kaitstud) või patentiga (kasuliku mudelina) kaitsmisel olevate tehniliste lahenduste vastastikuseks tasuta üleandmiseks – antud laiend ei ole lepingu pealkirja osa”

See leping on sõlmitud ______________, ___ __________________ 20___. a.

_____...