Nõuandekeskus | Äripäeva teabevara

Nõuandekeskus

Küsi nõu spetsialistidelt

Kui olete teabevarasse sisse loginud (ainult tellijad), leiate nõuandekeskuse, kus küsimustele vastavad kahe tööpäeva jooksul oma valdkonna tippspetsialistid.
Nõuandekeskuses saab küsida järgmiste teemade kohta:

Küsimustele vastavad

LEXTAL

Tööõigus

LEXTAL on Eestis, Lätis ja Leedus tegutsev advokaadibüroo, mis teenindab alates 2003. aastast kliente kõigis äritegevusega seotud õigusvaldkondades. LEXTAL nõustab nii rahvusvahelisi kui kohalikke ettevõtteid ning on oma meeskonna komplekteerinud nii, et saab kliente abistada väga erinevates õiguslikes küsimustes. LEXTAL-i meeskonda kuuluvad ka väga head tööõiguse- ja maksuspetsialistid. Tööõiguse valdkonna eest vastutavaks partneriks on Kristi Sild, maksualast nõu annab partner Margus Reiland. LEXTAL-i spetsialistid koostavad tööõiguse teabevara alates 2017. aastast ning vastavad nõuandekeskuses teie küsimustele.

Kristi Sild
Margus Reiland
 

Advokaadibüroo Kaarma&Kaldvee

Lepinguõigus

Rait Kaarma on kogenud vandeadvokaat, kellel kauaaegne kogemus suurte äritehingute nõustamisel ning kohtuvaidluste edukal pidamisel. Ta on edukalt esindanud kliente Riigikohtus pretsedendini viinud kohtuvaidlustes ja nõustanud ning vaielnud tulemuslikult maksu- ja tolliõiguse valdkonnas. Rait on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste kaitse komisjoni liige.

Elena Lass abistab  advokaadibüroosse Kaarma&Kaldvee juristina advokaate nende tegevusvaldkondades. Varem on Elena töötanud BDO Eesti AS-is finantsarvestuse, finants- ja siseauditi ning maksunduse valdkonnas ning advokaadibüroos Deloitte Legal.

Rait Kaarma
Elena Lass

Tõnis Elling ja Maret Güldenkoh

Raamatupidamine

Maret Güldenkohil on ettevõtlus- ja finantsalane kogemus alates 1991. aastast. Ta on töötanud era- ja avalikus sektoris. Alates 2005. aastast majandusainete (ökonoomika, finants- ja maksuarvestus) õppejõud nii Eesti Mereakadeemias kui ka Sisekaitseakadeemias.

Maret Güldenkoh
Tõnis Elling

KPMG

Maksud

Eesti KPMG oma enam kui 100 töötajaga kuulub KPMG ülemaailmsesse auditi-, maksu- ja nõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtjate võrgustikku. Eesti KPMG meeskond koosneb inimestest, kellel on mitmekülgne ja pikaajaline erialane kogemus ning põhjalikud teadmised meie majanduskeskkonnast. Tänu eri valdkondade asjatundjate koostööst tekkivale sünergiale suudame pakkuda uuenduslikke, kliendi vajadustest lähtuvaid terviklahendusi.

Suurtest rahvusvahelistest ärinõustamisvõrgustikest esimesena avas KPMG Eestis uksed juba 1992. aastal. Veerand sajandit kogemust võimaldab meil näha majanduse tervikpilti ja olulisi detaile selle taga.

Eesti KPMG teeb tihedat koostööd teiste Balti riikide ja Valgevene kontoritega ja see võimaldab meil klientidele pakkuda ühtset teenust, kasutades eri riikide spetsialistide erialaseid, tehnilisi, keele- ja kultuuriteadmisi ning -oskusi. Tänu partnerlusele KPMG võrgustiku liikmetega on meie kasutuses ka Kesk- ja Ida-Euroopa, Põhjamaade, SRÜ, Ühendkuningriigi, USA ja Austraalia KPMG inimeste kogemused ja erialased teadmised.

KPMG klientide seas on ettevõtjaid igast majandussektorist. On suurte rahvusvaheliste firmade tütarettevõtjaid ja edukaid kohalikke firmasid, on riigiasutusi ja -ameteid ning valitsusväliseid organisatsioone.

Tuulikki Laesson

ehitusriigihange

Tuulikki Laesson on pikaajalise kogemusega riigihangete, ehitus- ja planeerimisõiguse jurist. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli, töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis riigihangete ja ehituse valdkonna eest vastutajana, osalenud rohkem kui kümne seaduse – riigihangete seaduse, samuti ehitus-ja planeerimisvaldkonna seaduste väljatöötamisel aastatel 1988-2014.

Alates 2005. aastast spetsialiseerus ehitus-, planeerimis-ja riigihangete valdkonnale omanimelises büroos Laesson & Partnerid OÜ. Riigihangete koolitajana tegutseb aastast 2001 ning ehitus- ja planeerimisvaldkonna koolitajana aastast 2002.

Fred Märtsoo

transport ja logistika

Fred Märtsoo on üle paarikümne aasta tegelenud materjalikäsitlusega ning töötanud välja ja rakendanud eri logistikalahendusi. Ta on olnud ettevõtete Laadur OÜ ja Laomaailm AS tegevjuht. Fred on planeerinud ladusid ja tootmishooneid, töötanud välja logistikalahendusi, otsinud sobivamaid materjalikäsitluse meetodeid ja tehnikat. Tänu heale koostööle laotehnika töötajatega üle maailma on ta kursis nii praeguste tehniliste lahenduste kui ka tulevikusuundadega.

Sigrid Veskioja

juhiabiasjaajamise korraldus

Sigrid Veskioja on Juhiabi teabevara peatoimetaja, Äripäeva värbamis- ja turundusspetsialist.